Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Основано в 1992 году

Historie společnosti ČFP

Česká finanční poradenská a.s. vznikla restrukturalizací akciové společnosti VUMO Radotín, a.s., původně výzkumného ústavu v oboru stavebnictví, založeného 5. května 1992. Česká finanční poradenská převzala kvalitní konzultační pracovníky z původní struktury i dalších společností tak, aby poskytovala profesionální a maximálně spolehlivý servis pro své klienty. V současné podobě působí od počátku roku 1997.

 

Hlavní činností České finanční poradenské, a.s., je ekonomické, organizační a finanční poradenství. Společnost má samozřejmě k dispozici své i spolupracující účetní a daňové poradce i auditory.

Česká finanční poradenská a.s. je privátní česká společnost zaměřená na řešení problémů právnických i fyzických osob v oblasti ekonomiky, financí, závazků, organizace a řízení.


Zaměřuje se zejména na krizové řízení – krizový management podniků, které se ocitly v mimořádně těžké situaci, vyžadující zásadní, rychlé a účinné řešení.


Česká finanční poradenská a.s. se specializuje nejen na likvidaci závazků a pohledávek svých klientů, ale je také připravena navrhnout a realizovat projekty komplexní restrukturalizace společností malé a střední velikosti.