Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Krizové řízení podniku

Specialitou naší činnosti je krizové řízení firem. To představuje zajištění řízení společností, které se ocitly v mimořádných problémech, u nichž je nutno provést radikální kroky vedoucí k záchraně a následnému oživení podniku. Při krizovém řízení firem se zaměřujeme na všechny podstatné prvky chodu společnosti - odbyt a marketing, řízení kvality, řízení nákladů, řízení cash flow, řešení problémů závazků a pohledávek, řešení financování nutných investic, řešení systému řízení firmy, personální otázky, využití či odprodej nepoužívaného majetku, restrukturalizace společnosti, tvorba dceřiných společností a společných podniků, ...

 

Výsledkem naší práce by po jisté době měla být taková situace ve společnosti, kdy vlastní management má přesně rozdělené a definované úkoly a je schopen je řešit s jasným cílem - dlouhodobá prosperita a zisk společnosti. Nabízíme přitom takovou formu spolupráce, kdy naše ohodnocení je závislé pouze na skutečných příjmech (nebo navýšení příjmů) společnosti klienta.

 

V případě zájmu o spolupráci, doporučuje naše společnost svým partnerům v první fázi zadat zpracování stručné analýzy stávající situace jejich firmy, jejíž součástí je vytipování oblastí, které doporučujeme samostatně řešit, s definováním základních cílů strategie rozvoje společnosti a definováním nutných zásahů do chodu a řízení společnosti.

 

Pro informaci uvádíme příklady možných oblastí problémů k řešení:

 

 • tvorba strategie rozvoje společnosti
 • financování projektů i běžné činnosti společnosti
 • restrukturalizace společnosti
 • zajištění odbytu a marketingu
 • používání reklamy a služeb reklamních agentur
 • řízení nákladů
 • řízení kvality
 • efektivní využití vlastních zdrojů a vlastního majetku
 • personalistika
 • operace na kapitálovém trhu
 • technologické problémy a doporučení, výzkum a vývoj

 

Následně se klient rozhodne, jestli zadá zpracování celé strategie rozvoje firmy nebo bude mít zájem o řešení jen některých z navrhovaných oblastí. Podle rozhodnutí klienta bude zpracováno podrobné pracovní zadání, včetně stanovení termínů a ceny za analýzu

 

Součástí naší prvotní analýzy bude i nabídka na formu, způsob a ocenění naší spolupráce na vlastním řízení firmy a uvedení našich doporučení do života. Tuto spolupráci, v co nejúčinnější podobě, považujeme za nejpodstatnější část naší nabídky, neboť ani sebelepší studie rozvoje firmy nezlepší její situaci, pokud nebudou její zásady tvrdě prosazeny do praxe. A právě toto praktické krizové řízení podniku je to, co může Česká finanční poradenská a.s. nabídnout.