Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Krizové řízení podniku

Specialitou naší činnosti je krizové řízení firem. To představuje zajištění řízení společností, které se ocitly v mimořádných problémech, u nichž je nutno provést radikální kroky vedoucí k záchraně a následnému oživení podniku. Při krizovém řízení firem se zaměřujeme na všechny podstatné prvky chodu společnosti - odbyt a marketing, řízení kvality, řízení nákladů, řízení cash flow, řešení problémů závazků a pohledávek, řešení financování nutných investic, řešení systému řízení firmy, personální otázky, využití či odprodej nepoužívaného majetku, restrukturalizace společnosti, tvorba dceřiných společností a společných podniků, ...

Nákup a prodej majetkových podílů ve společnosti

V případě zájmu o strategické i kapitálové investice připravíme doporučení vhodných investic a zajistíme našim klientům investiční analýzu a následně kapitálový vstup do vybrané společnosti. Může jít o čistě kapitálové investice, ale také o strategické nákupy konkurenčních firem a podobně.

Vyhledání strategického partnera

Při potřebě rozšíření činnosti společnosti zpracujeme na základě obchodního plánu také finanční plán a doporučíme vhodný typ financování a jeho rozsah. Dle potřeby se pak pokusíme najít vhodného strategického investora, ať už by šlo pouze o finančního investora nebo i o obchodního partnera.