Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Jak se oddlužit, ne zadlužit???

 

Na trhu poradenství a služeb je velké množství společností, které nabízejí pomoc s oddlužením. Otázkou je, zda kompetentně pomohou s oddlužením, a není to jen další pokus, jak dostat ze zoufalých lidí další peníze. Je velmi těžké si vybrat tu nejlepší společnost, která poskytne všechny důležité informace o procesu oddlužení, posoudí vhodnost podání návrhu v konkrétním případě, popř. navrhne jiné možnosti řešení, a návrh je schopna vypracovat tak, aby ho soud přijal a posoudil.

 

Je nutno si uvědomit, že insolvenční zákon je pro běžného člověka velmi složitý a vypracování návrhu svépomocí je téměř nemožné. Ve své praxi jsem se setkala s tím, že 40% klientů se na mne obrací s tím, že si nechali odborně zpracovat návrh, který jim však soud zamítl. Podané návrhy byly neúplné, chaoticky vypracované, nebyly v nich uvedeny rozhodné skutečnosti, chyběly zákonem předepsané dokumenty a v několika případech chtěl soud místo povolení oddlužení vyhlásit konkurs, což by klientů způsobilo ještě větší problémy. Naštěstí včasným zásahem se nám tomuto podařilo zamezit. Klienti zkoušeli opětovně oslovovat tyto společnosti a žádat o přepracování návrhu, ale bezúspěšně, ve většině případů po nich chtěli další peníze a tvrdili, že to není jejich chyba. Po přepracování a doplnění návrhů u naší společnosti byly později všechny bezproblémově schváleny.

Zájemci o podání návrhu si musí uvědomit, že výběr společnosti je velmi důležitý, pokud chtějí, aby jim bylo oddlužení u soudu povoleno. Otázka je, jakými kritérii by se měli případní zájemci řídit. Níže uvedené „slogany“ nezaručují úspěch:

 

ODDLUŽENÍ – pomůžeme Vám s dluhy

Tyto inzeráty byly v minulosti velmi časté. Společnosti slíbily, že Vás zbaví všech Vašich dluhů. Skutečnost však byla jiná. Společnosti většinou poskytovaly nebankovní půjčky. Klient se domníval, že když bude platit domluvené splátky společnosti, o ostatní dluhy se nemusí dále starat, což však nebyla pravda, ostatní dluhy narůstaly a klient se tak dostal do začarovaného „kolotoče dluhů“.

 

Skutečnost: jediná možnost, jak se legálně „oddlužit“, je podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení u krajského soudu v místě trvalého bydliště. Každý, kdo si návrh podá, je uveden ve veřejném rejstříku, tj. insolventním rejstříku, který je dostupný na internetu na webových stránkách www.justice.cz. Pokud Vám někdo slibuje vypracování návrhu a nechá Vás podepsat smlouvu o půjčce, jde o „nekalou praktiku“ společnosti.

 

Zpracování insolvenčního návrhu do 24 hodin

Vypracování insolvenčního návrhu je složitý proces, je důležité uvést všechny rozhodné skutečnosti, které je nutné podložit listinnými důkazy. Vše musí být logicky uspořádáno. Zákon stanoví přílohy, které musí návrh obsahovat, bez nich návrh není přijat. Samotné zpracování je pro zkušeného poradce otázkou několika hodin práce, bez všech potřebných dokumentů to však není možné.

 

Skutečnost: Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení je možné vypracovat do 24hodin pouze za předpokladu, že klient doloží všechny potřebné dokumenty, např. výpis z rejstříku trestů, potvrzení o průměrných měsíčních příjmech za poslední 3 roky apod.

 

100% záruka úspěšného vypracování návrhu

V roce 2014 bylo naší společnosti schváleno 100% podaných návrhů. Nikdo Vám však nemůže úspěch zaručit. Společnost by měla posoudit, zda splňujete všechny dané podmínky a návrh připravit tak, aby ho soud „nesmetl“ ze stolu pro nesplnění formálních náležitostí.

 

Skutečnost: na krajských soudech jsou soudci, kteří mají rozdílné pohledy na jednotlivé případy. I když podáte dva naprosto stejné návrhy, může se stát, že jeden návrh musíte doplnit, druhý projde i bez doplnění. Dle praxe se liší i pohledy jednotlivých krajských soudů. Krajský soud v Brně je nejvíce přísný a schvaluje pouze „precizně“ zpracované návrhy, které obsahují všechny zákonem dané přílohy.

 

Ušetříte až 70% ze svých závazků

Jednou z podmínek pro schválení oddlužení je úhrada alespoň 30% všech závazků, a to 5ti letým splátkovým kalendářem, popř. z prodeje majetkové podstaty. Mnoho klientů si myslí, že zaplatí 30% svých závazků a je z oddlužení venku, ale bohužel je to mylná domněnka.

 

Skutečnost: Proces oddlužení nesmí poškodit věřitele a pro dlužníky to má být určitá sankce za jejich „nezodpovědné“ zadlužování. Pokud je dlužníkovi oddlužení schváleno, např. splátkovým kalendářem, budou mu prováděny 5let srážky z příjmu, tudíž je možné, že uhradí mnohem více jak 30% svých závazků. Kratší splátkový kalendář je možný jen v případě, že dlužník má vyšší příjem, jsou mu tudíž prováděny větší srážky a svoje závazky vyplatí ve výši 100% dříve jak za 5let. Nelze odhadnout, kolik věřitelů, s jak vysokými pohledávkami, se do oddlužení přihlásí, ale nelze počítat s tím, že by dlužník uhradit pouze 30% závazků (to je pouze nejnižší hranice pro schválení oddlužení).

 

 

Autor: Lenka Hédlová, specialista na oddlužení