Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

PREVENCE PŘED ZADLUŽENÍM (část I.) – na co si dávat pozor

 

V současné době se mnoho domácností dostává do „kolotoče dluhů“, ze kterého se nelze vystoupit. Mnohdy situace dochází do takových extrémů, kdy si dlužníci berou nebankovní půjčky na splátky předchozích závazků. Náklady na splácení mnohokrát překračují příjmy domácnosti. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, zhoršující se psychika a stres z tlaku vymáhacích agentur a exekutorů mnohdy člověka nutí hrát si na „mrtvého brouka“ a svoji situaci přestat řešit. Často je jedinou možností podání insolvenčního návrhu nebo-li „osobního bankrotu“ u Krajského soudu v místě trvalého bydliště dlužníka.

 

Na co si dávat pozor:

 

Rozhodčí doložky ve smlouvách – pro fyzickou osobu je rozhodčí doložka ve smlouvě o půjčce či úvěru velmi nevýhodná. Riziko nastává v moment, kdy dlužník přestává dodržovat podmínky dané smlouvu, věřitel ihned může podat žalobu na vydání rozhodčího nálezu. Tento proces nahrazuje soudní řízení, je mnohem rychlejší a není zde možnost obrany, tj. odvolání.

 

Směnky – jsou úvěrové cenné papíry, obsahující zákonem stanovené údaje, ze kterých vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu směnkou danou částku. Pokud se chce dlužník proti směnce bránit, je na něm prokazovací povinnost. Pokud je vydán pravomocný směnečný  platební rozkaz, dlužník musí dluh zaplatit, i kdyby byla falešná. Směnka ze své podstaty není a nemá být garančním instrumentem (zárukou za půjčku). Směnka je platení instrument a jako garance bývá de facto zneužívána. Jinak řečeno, dlužník by měl podepsat buď směnku nebo smlouvu o úvěru či půjčce, ale nikdy ne oboje současně. 

 

Zprostředkovatelské smlouvy - smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit úplatu (provizi). Pokud člověk např. uzavře zprostředkovatelskou smlouvu o tom, že zprostředkovatel se pokusí mu sehnat úvěr či půjčku, neznamená to, že bude půjčka uzavřena. Pokud má zájemce více dluhů, je pravděpodobné, že mu žádná společnost již peníze nepůjčí a bude muset uhradit provizi danou zprostředkovatelskou smlouvu, což pro něj znamená další závazek.

 

Uznání dluhu na vyšší částku – pokud je dluh po splatnosti, někdy jsou věřitelé ochotni přistoupit na splátkový kalendář, čímž dlužník může zamezit podání žaloby na vydání platebního rozkazu nebo rozhodčího nálezu. Může se však stát, že věřitel navrhne splátkový kalendář na vyšší částku, než je by byl dlužník povinen zaplatit, např. částka navýšena o náklady řízení, o administrativní poplatky atd., dlužník svým podpisem dluh uznává. Dlužník by neměl zapomínat na to, že má právo platit dle svých finančních možností a není povinen na uznání dluhu přistoupit, pokud je to pro něj nevýhodné.

 

Uzavření splátkového kalendáře s vyššími splátkami, než je dlužník schopen hradit– v případě prodlení, je splátkový kalendář možností, jak zabránit podání žaloby na vydání platebního rozkazu, popř. rozhodčího nálezu. Dlužník by však neměl podepisovat splátkový kalendář, pokud jej není schopen plnit. Pokud věřitel navrhuje vyšší splátky, než je dlužník schopen pravidelně hradit, není nutné na splátkový kalendář přistupovat. Je však dobré zkoušet opětovně vyjednat reálnou výši splátek, nejlépe písemnou cestou. Pokud by došlo k soudnímu jednání a dlužník by se chtěl bránit, uzavřený splátkový kalendář, který nebyl plněn, je přitěžující okolností pro dlužníka.

 

Nepřiměřené sankce ve smlouvách – při podpisu smlouvy o půjčce či úvěru je důležité sledovat výši případných sankcí při neplnění smlouvy, např. výši smluvního úroku, zda jde o úrok roční, měsíční či denní.