Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Pomozme České Národní Bance – konec regulace kurzu koruny

 

Již třetí rok inkasuje moje firma kurzovou ztrátu v dovozu zboží sjednaném v podmínkách tržního kurzu v roce 2013. Moje malá firma s obratem 1 milion Eur přišla zatím asi o 6 milionů korun díky administrativní regulaci kurzu naší českou národní bankou. Rozhodlo o tom její vedení složené z bankovních byrokratů s motivací, kterou nutno nechat historii. Konečně se začínají objevovat polooficiální stanoviska jejich následníků o zrušení této regulace kolem poloviny příštího roku. A spolu s tím samozřejmě přicházejí obavy, co to v hospodářství země vyvolá. Rozhodl jsem se ČNB pomoci a oznámit jí, co moje firma provede.

  

Tři roky jsem inkasoval obchodní nevýhodu díky ČNB. Nyní se mi relativně zlevní Euro. Je jistě pochopitelné, že to nepromítnu do cen a nesnížím je. Konkurenti, kteří měli  možnost si ve stejném oboru kompenzovat kurzovou ztrátu na dovozu kurzovým ziskem na vývozu tuto možnost ztratí.  Oni budou nuceni zvyšovat ceny. Já si udržím výhodu na trhu při stejné ceně. A získám-li s pomocí Boží tržní podíly konkurence, také potom zůstanu u původní ceny, neboť  budu stále více inkasovat tzv. zvláštní zisk z růstu obratu a výrazné objemové rabaty při růstu nákupu v zahraničí. Pokusy mých konkurentů zvýšit ceny nevyjdou. Sdělením z mé strany pro ČNB je, že ze strany dovozce impulz k toužebně očekávané inflaci nepřijde.

 

Samo oznámení představitelem ČNB, že regulace bude ukončena v blízké době, je pro mne impulzem, abych oddaloval nákup Eura za koruny a koruny spořil na dobu po ukončení intervence. Již toto oznámení má vliv na chování hospodářů. Nejsem žádný bankovní spekulant. Pouze čekám, až  bude provedeno to, co je vysokým úředníkem slíbeno, abych na nákupu Eura získal o několik desítek tisíc korun měsíčně více. Jistě nejsem sám. Změnu očekává tisíce podnikatelů. A samo toto očekávání již dnes znamená sílící tlak na posilování koruny bez ohledu na intervenci. Proto sílí i nebezpečí, že ke změně kurzu dojde skokem, který bude znamenat také „skokové bankroty“ firem, které jsou bez   národní banky  neschopné přežít.

 

Nejvýznamnější otázkou je, na jaké úrovni se kurz koruny stabilizuje. Myslím, že je zřejmé, že koruna skokově posílí na úroveň vyšší, než byla před intervencemi.  Jednak  samo Euro velmi oslabilo, jednak dojde k efektu, kdy masové bankroty slabých firem zvýší průměrnou produktivitu práce v zemi. Reálný je odhad národní banky z roku 2013 tzn. někde pod 24 Kč za Eur.

 

Dlouhodobé posilování koruny není parametr pro byrokratické hry. Je odrazem produktivity českého pracovníka a ta roste. Pracovitost, je-li prokazovaná denně, je-li přirozenou součástí životního způsobu, je-li výrazem seberealizace a sebezajišťování člověka, je-li součástí kultury, bude vždy měnu takové země odlišovat od té, kde se stačí postavit do fronty na sociální podporu a kde státní úředník rozdá peníze jako kupony na chleba, byt, televizi, mobil atd.

 

Co takhle vzít si příklad z minulosti a pokusit se v hospodářství prosazovat spíše nástroje na podporu silných hospodářů a pevné měny. Proč bychom neměli mít silnou korunu jako odraz silné a sebevědomé společnosti a stabilizovaného hospodářství? Zde je role národní banky podporující české podnikatele. Silná stabilizovaná měna, nikoli devalvační vekslování na podporu sociálního státu, který každý bonus nekompromisně prožere.

 

Viktor Kalous, 9.9.2016