Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Proč odstoupil David Cameron a ne vedení EU?

 

Přečetl jsem už dlouhou řadu článků v různých časopisech a denících o Brexitu a jeho důsledcích. Obecně řečeno se kritizuje ten, kdo si stěžuje (Velká Británie) a ne ten, kdo EU špatně řídí (kdo to vlastně řídí?).

V kauze Brexit mi chybí zásadní analýza toho, co vlastně dělá EU špatně, kde je třeba hledat nápravu.

Morální dopady referenda jasně ukazují, kdo je tu soudný a kdo je úplně mimo realitu (a hlavně mimo politickou odpovědnost).

 

Britský premiér cítil zásadní otázku ve společnosti, mezi občany své vlasti, a vyhlásil v dané věci demokratické referendum, občané svobodně rozhodli a vláda bude jejich rozhodnutí ctít. Zachoval se jako perfektní demokrat, premiér, který ctí vůli svého lidu. Vlastně není nejmenší důvod, aby David Cameron odstupoval z funkce. Vždyť on neudělal nic špatně! Naopak, ukázal všem, jak má demokratická vláda fungovat! (jistě, jsou tu třeba osobní důvody, že u vystoupení z EU nechce asistovat)

 

ODSTOUPIT Z FUNKCE BY MĚLA CELÁ VLÁDA EVROPSKÉ UNIE!

Vedení EU je zde ten, kdo dělá něco špatně. Nedokáže zajistit občanům EU takové podmínky, které by byly pro ně přijatelné! Proto občané EU odcházejí…

Pokud vedení EU není schopné této sebereflexe, měl by nastoupit zásadní tlak médií na jejich odstoupení! Celé Evropské komise, vlády, vedení Evropského parlamentu a všech vrcholných orgánů EU!

(o ničem takovém jsem ještě nezaslechl ani slovo!)

 

S tím by na druhou stranu ale měla souviset (a začít probíhat okamžitě) detailní analýza toho, co je v EU dnes špatně a co vlastně občané EU od tohoto spolku chtějí a očekávají. Tuto analýzu nelze odbýt obecnými články na téma, že nechceme superstát (kdo to vlastně tvrdí?) nebo že nechceme řešit pomazánkové máslo (kdo konkrétně ten předpis vymyslel? – potrestat!).

 

Už jenom národní referenda o Lisabonské smlouvě byl v podstatě nesmysl. Jednak text smlouvy nikdo z občanů nečetl a druhak text je tak obsáhlý a řeší tolik věcí, že někde mohu souhlasit a jinde ne a nemám šanci svůj názor dát reálně najevo.

 

Je třeba celý problém společného fungování rozložit na jednotlivé otázky a ty pak samostatně předložit alespoň jako rozsáhlý průzkum veřejného mínění (což by třeba některý náš deník nebo týdeník mohl udělat jako první!). Vláda takový průzkum si neudělá. Otázky je možné třeba vytvořit ve skupinách podle vzoru fungování jednotlivých ministerstev – od financí přes obranu, vnitro, přes zemědělství až po třeba školství.

Jinak je otázka „Chcete EU?“ naprosto nezodpověditelná.

A hlavně – jinak není možno udělat jakoukoli reformu EU. Bruselští úředníci, kteří jsou naprosto odtržení od reality běžného života, ti to nevymyslí!

 

Uvedu příklad požadavků, který do obvyklých plytkých komentářů, že je něco špatně, naprosto nezapadá, ale domnívám se, že jde o legitimní soubor požadavků.

Od EU chci:

-        jasně definovaného a voleného prezidenta EU a vládu EU

-        silnou zahraniční politiku representovanou volenými osobnostmi s jasnou funkcí a pravomocí (ministr zahraničí)

-        společnou armádu a pevnou ochranu hranic EU (ministr obrany, generální štáb)

-        zrušení NATO jako mnohonárodního paktu a uzavřít novou vojenskou dohodu EU – USA (případně další partneři)

-        společnou politiku vnitřní bezpečnosti zahrnující spolupráci národní Policie jednotlivých států

-        volný obchod a volný pohyb osob uvnitř EU

-        společnou měnu

-        všechna nařízení EU mimo výše uvedené oblasti brát pouze jako doporučení (i retrospektivně)

-        zrušení společné zemědělské politiky

-        zrušení všech dotací

-        omezení počtu členů Evropského parlamentu a všech jeho komisí a úřadů

-        zrušit stěhování parlamentu z Bruselu do Štrasburku a podobné nesmysly

 

Jako Dvanáctero to snad pro začátek stačí…

 

Až vůli a požadavky občanů novináři zjistí (a bohužel to asi nikdo jiný neudělá), pak nastane ten hlavní problém: jak vůli lidu prosadit? (aby občané a celé státy nemusely opouštět EU)

 

Jsou dvě možnosti.

Prostřednictvím národních vlád, které se těmito otázkami budou vážně zabývat. Musí k tomu však být tlačeny, jinak je to problém, který národní vládu moc nezajímá, protože v Evropském parlamentu sedí jiní lidé, vládám docela vzdálení.

Druhou možnost nám ukazuje staré Římské právo, které je skutečným základem našeho práva a není důvod se nepoučit i z dnes nepoužívaných prvků. I když to bude znít nepopulárně, skoro hrůzostrašně. Ano, jmenovat na šest měsíců diktátora s jasně definovanými pravomocemi vedoucími k obnovení demokracie.

 

 

Autor: JFP